Контакти

Разстояния до село Давидково:
От град Пловдив: 90км. (през Лъки)
От град Кърджали: 76км.
От град Смолян: 65 км.
От град София: 242км.

Адрес: с. Давидково – ПК 4944, ул „Христо Ботев“ № 2, бщ. Баните, обл Смолян

Телефон за контакт: 00359896791757

Email: GuestHouseSisi@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/sisihousedavidkovo

GPS координати:

41.672792 , 24.958790

+41° 40′ 22.05″ , +24° 57′ 31.64