Вътрешни правила и ред в къща за гости „Сиси“

  1. При настаняване в къща „Сиси““, обслужващият персонал запознава гостите с възможностите и удобствата, които предлага.
  2. Тютюнопушенето в стаите за гости и в къщата е абсолютно забранено. Пушенето се извършва само на определените места.
  3. При напускане на къщата, гостите са длъжни да я оставят в състоянието, в което са я заварили при настаняването си.
  4. При повреда поради неправилна употреба на оборудването, както и на липсващи или счупени вещи/уреди, се задължавате незабавно да уведомите персонала. В тези случаи политиката на къща „Сиси“ е нанесените щети да бъдат възстановени от причинителя.
  5. Поръчките за закуска (домашно приготвена с продукти в зависимост от сезона) се заявяват не по-късно от 18:00 часа на предишния ден. На разположение на гостите е предоставено меню с предлаганите закуски.
  6. При настаняване гостите приемат и се съгласяват с общите условия за ползване на помещението, съгласно „Вътрешни правила и ред в къща за гости „Сиси“, публикувани на сайта.